دوست گرامی ، در صورتی که تمایل دارید اسم و تصویر شهید مورد نظرتان در تقویم روزانه کانال شهیدانه منتشر شود ، لطفا نام و نام خانوادگی و تصویر باکیفیت از شهید خود را در فرم زیر ارسال نمایید. پس از ارسال ، مشخصات شهید مورد نظر شما در صف انتشار قرار می گیرد